Курс – Графичен Дизайн
14 авг. 2017
Курс – Графичен Дизайн
Posted On: август 14, 2017 | by: Администратор

Categories: Без категория

КАКВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕПОДАВАНО?

Курсът се състои от 8 Модула (с продължителсност 8 седмици)

7 Модула лекции, домашни и тестове + 1 Модул работа по дипломен проект*

Преподаван материал:

 • Графично проектиране.
 • Етапи на работа, идея, идеен проект, реализация.
 • Особености на дизайнерското мислене
 • Основни функции на Adobe InDesign.
 • Работно пространство и настройки.
 • Основни типографски понятия и специфична терминология в страниращите програми – кегел, лединг, колонцифър, колонтитул, наборно поле, бели полета, кърнинг.
 • Графични и изразни средства. – точка, линия, мрежа, растер, структура.
 • Работа с палети, инструменти, менюта.
 • Създаване на публикации. Форматиране на страница, наборно поле, бели полета, колони.
 • Наливане на текст. Различни начини за наливане на текст – ръчно, полуавтоматично, автоматично.
 • Манипулиране на текстови контейнери.
 • Работа с цвят.
 • Прилагане на спотови цветове и градиенти към графични обекти и текст.
 • Подготовка за печат – постранично, цяла публикация, отделни елементи, мащабиране.
 • Видове отпечатъци – позитивни, негативни, огледални, цветоотделки. Филми и CTP технология.
 • Отпечатване. Етапи на отпечатването. Избор на принтер, запис в постскрипт файл, експортиране в PDF формат.
 • Възникване на печатното производство (полиграфия). Историческа необходимост. Развитие.
 • Полиграфическа продукция и материали – основни печати и понятия.
 • Полиграфически материали: хартия – видове; мастила; книговезки материали.
 • Типография.
 • Видове шрифтове
 • Терминологи в Типографията.
 • Комбинирани шрифтове.

 

*Модул 8 – курсистите се подготвят и изработват дипломният си проект самостоятелно (Идея, материали, дизайн, презентация на проекта)

КАК ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ КУРСИСТИТЕ?

Курсистите ще получат указания и насоки за изготвянето на дипломен проект, който ще има голяма тежест при оформянето на крайната оценка за завършено обучение, необходима за получаването на сертификат. Дипломният проект ще представлява концепция и изработка на цялостен Бранд дизайн на фирма, студио или организация (лого, слоган, банер, плакат, брошура, плик, билборд, каталог и др., избрани от курсистите, или възложени от преподавател).

Къде се провежда?

Онлайн обучение във Виртулана учебна система.

*Натрупаният опит показа, че групи до 50-70 курсиста са най-оптималният вариант за обучение. 

РЕАЛИЗАЦИЯ?

След завършването на курса се издава сертификат за завършен курс по „Графичен дизайн“.
Mac Burns ще помага активно на курсистите при търсенето на реализация в сектора на графичния дизайн. Някой от завършилите курсисти ще станат част от Екипа на Mac Burns.

ТАКСА И СРОКОВЕ?

Цена на курса – 550 лева
*Таксата може да бъде платена на 2 вноски при желание от страна на курсиста.